สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 7 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทร. 0 44861930-2 โทรสาร 0 44861303
Version 2016.1